Здружение на Неонатолозите на Р. Македонија
 
english
  Powered By:
    

Во рамките на VI-тиот Конгрес на педијатри на Р. Македонија со меѓународно учество, 8-11.10.2015 во Струга, Здружението на неонатолози на Р.М. зеде учество организирајќи Работилница за неонатална реанимација, интензивна нега и терапија

Здружението на неонатолози ќе одржи
редовен состанок на 04.06.2015 во
кафе "Форца" со почеток во 13 часот.

Одржана Работилница за неонатална реанимација во периодот од 10-17.03.2015, во Скопје, Тетово и Штип, во организација на МЗ
со поддршка од странски едукатори акредитирани од Американската Академија на Педијатри и локални (национални) едукатори на која присуствуваа 130 партиципанти од РМ

На 24 и 25.04.2015 е одржан редовен годишен состанок на Здружението на неонатолози во Р. Македонија во Дојран

    Во периодот од 1-7.08.2015 Здружението на неонатолози зеде активно учество во одбележувањето на Неделата за доење

Релевантни веб-страни
Union of European Neonatal and Perinatal Societies
(c) Copyright 2008